Iedere jaar veranderen er zaken voor werkgevers, ook dit jaar. De NFO zet de belangrijkste veranderingen voor 2023 voor u op een rij. Zodat u klaar bent voor een nieuw werkgeversjaar!

1. Stijging WML met 10,15 %
De overheid heeft besloten om per 1 januari 2023 het Wettelijk Minimumloon met 10,15% te verhogen. Hoewel de onderhandelingen voor een nieuwe cao volop bezig zijn, gaan mensen ‘onderin het loongebouw’ behoorlijk wat meer verdienen door deze overheidsmaatregel. Dat trekt het loongebouw scheef. Hoe u daar het beste mee om kunt gaan, leest u hier.

2. Nieuwe bedragen voor extra kosten levensonderhoud in de cafetariaregeling
Op basis van nieuwe Europese tabellen zijn de meerkosten voor levensonderhoud voor mensen die hier komen werken vastgesteld. Deze meerkosten mag u ‘cafetariseren’. Meer informatie vindt u hier.

3. Nieuwe bedragen voor BPL-pensioenregeling
De premie blijft gelijk, de opbouw gaat iets omlaag. Meer informatie vindt u hier.

4. Maak in de rustige periode afspraken over opname van ‘oude’ vakantiedagen
In de wet is opgenomen dat de wettelijke vakantiedagen die een medewerker in een jaar heeft opgebouwd uiterlijk zes maanden na dat jaar moeten zijn opgenomen. De opgebouwde wettelijke vakantiedagen in 2022 moet de medewerker dus uiterlijk 1 juli 2023 hebben opgenomen. Meer informatie vindt u hier.

5. Nieuwe bedragen voor afstandsvergoeding in cao
De afstandsvergoedingen van de cao Open Teelten worden per 1 januari 2023 geïndexeerd met 8,1%. Jaarlijks wordt deze vergoeding geïndexeerd op basis van de stijging van de consumentenprijsindex. Meer informatie vindt u hier.

6. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
Door de verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) naar 3 % heeft u in 2023 meer ruimte om onbelaste vergoedingen te geven aan werknemers. Deze vrije ruimte zou u bijvoorbeeld kunnen inzetten voor een eenmalige uitkering aan uw werknemers om tegemoet te komen aan de hogere kosten (bijvoorbeeld op het gebied van energie). Meer informatie vindt u hier

7. Afschaffen middelingsregeling
Helaas heeft de overheid besloten de middelingsregeling af te schaffen per 1 januari 2023. Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. De NFO heeft hier stevig tegen geprotesteerd, maar tot op heden helaas nog zonder resultaat. Meer informatie over de regeling vindt u hier.

8. Hogere arbeidskorting
In 2023 krijgen werknemers een hogere arbeidskorting. Als werkgever merkt u hier niets van in de loonadministratie, maar werknemers zullen netto meer overhouden van hun salaris. Meer informatie vindt u hier.

9. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding
De vergoeding die u als werkgever onbelast kunt verstrekken aan uw werknemer die thuiswerkt wordt verhoogd van €2 naar €2,13 per dag. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van €0,19 per km naar €0,21 per km.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 januari 2023 - 16:40