De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de KWH EC2 Mistral dwarsstroomspuit, uitgerust met het Variabel Lucht Ondersteunings Systeem (VLOS) of het Manueel Lucht Ondersteunings Systeem (MLOS), ingedeeld in DRT-klasse 97,5%. Bijbehorende instellingen/randvoorwaarden zijn het VLOS-systeem of MLOS-systeem met luchtondersteuning naar buiten het perceel dicht in de buitenste 6 werkgangen, spuitdoppen uit ten minste DRD-klasse 90%, lage luchtinstelling van de ventilator, maximaal toerental van 300 rpm op aftakas en éénzijdig bespuiten van buitenste fruitgewasrij, alleen perceel-inwaarts.
Deze spuittechniek met indeling in DRT-klasse 97,5% is opgenomen in tabel 3 van de DRT-lijst.

Aanpassing windhaag
De randvoorwaarde voor de dichtheid van de driftreducerende maatregel windhaag in tabel 3
van de DRT-lijst en het informatieblad is op verzoek van de NFO aangepast. Dit omdat de randvoorwaarde ‘voor de periode vanaf 1 mei tot 50% bladval van de windhaag’ niet aansluit bij de randvoorwaarde voor de mate van dichtheid van de windhaag, namelijk dat het bladoppervlak van de windhaag voor minimaal 90% dicht is. De zin ‘voor de periode vanaf 1 mei tot 50% bladval
van de windhaag’ is daarom uit de DRT-lijst en het informatieblad geschrapt. Zie ook ‘Geen 1 mei grens voor windhaag’.

Klik hier voor de actuele DRT-lijst.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 augustus 2022 - 15:27