De appel is nog steeds verreweg de meest geoogste fruitsoort in Duitsland. Zoals gerapporteerd door het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) op basis van de definitieve oogstresultaten, werd in 2021 ongeveer 1,0 miljoen ton appels geoogst. Het oogstvolume komt daarmee ongeveer overeen met het niveau van het voorgaande jaar (-1,8%). Vergeleken met het jarenlang gemiddelde van 2011 tot 2020 was de appeloogst in 2021 4,6% hoger.

De twee grootste Duitse appelteeltgebieden, het Altes Land (Nedersaksen en Hamburg) en de Bodensee (Baden-Württemberg), zijn van bijzonder belang. De meeste appels werden geoogst in Baden-Württemberg met 344.900 ton, gevolgd door Nedersaksen met 291.100 ton. In beide deelstaten betekent dit een oogsthoeveelheid die ruim 9% hoger ligt dan het gemiddelde van de jaren 2011 tot 2020. Net als vorig jaar werd zo een bovengemiddelde appeloogst behaald. Het aandeel van de appeloogst in het nationale resultaat was 34,3% in Baden-Württemberg en 29,0% in Nedersaksen.

Driekwart van de appels werd te koop aangeboden
Ruim driekwart (76,1%) van de in Duitsland geoogste, appels (764.500 ton) werd vers verkocht en 22,8% (228.700 ton) als verwerkings- of industrieel fruit. Dit fruit wordt bijvoorbeeld voor de productie van vruchtensap, conserven of appelwijn gebruikt. De overige 11.500 ton was verlies bij gebruik, opslag of verwerking en wordt niet op de markt gebracht.

Pruimenoogst lager, maar niet zo significant als verwacht
Met 39.900 ton lag het volume pruimen dat in 2021 werd geoogst ruim onder het cijfer van 46.500 ton van vorig jaar, ondanks het vrijwel constante areaal. Dit betekent een daling van 14,3%. Ook het gemiddelde oogstvolume over de afgelopen tien jaar (46.200 ton) lag 13,7% lager. Reden voor de lagere pruimen- en pruimenoogst was de late vorst, wat leidde tot een verminderde vruchtzetting. Toch is het oogstvolume niet zo laag als de voorlopige schatting van 34.000 ton die in juli werd aangenomen.

De belangrijkste deelstaten in de pruimenoogst zijn Rijnland-Palts met 13.700 ton en Baden-Württemberg met 10.000 ton. Het oogstvolume van deze twee landen van 23.600 ton omvatte bijna 60% van de totale Duitse pruimenoogst.

Appels waren goed voor ongeveer 89,3% van de totale oogst van 1,1 miljoen ton in 2021. Het aandeel van de pruimen- en pruimenoogst was 3,5%. Daarnaast werd in Duitsland 37.200 ton peren (3,3%), 27.300 ton zoete kersen (2,4%), 11.000 ton zure kersen (1,0%) en 4.600 ton Mirabelle-pruimen (0,4%) geoogst.

Methodologische opmerking: In sommige deelstaten zijn de oppervlaktegegevens afkomstig van de fruitteelt enquête die voor het laatst in 2017 werd uitgevoerd.

Bron: Destatis

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 januari 2022 - 16:35