Waterschap Limburg heeft vandaag, donderdag 22 juni, om 12.00 uur een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater in Zuid-Limburg. Het verbod geldt echter niet voor onttrekking uit oppervlaktewater ten behoeve van bepaalde kapitaalintensieve teelten, waaronder de teelt van hard- en zachtfruit.

De NFO is blij met deze uitzondering en het feit dat goed geluisterd wordt naar de wensen van kapitaalintensieve sectoren. “Een goede samenwerking met het waterschap is waardevol en kan tot mooie resultaten leiden. Dat blijkt wel”, zegt Eric Huids, voorzitter van de NFO-kring Limburg. “Desondanks roepen wij onze leden wel op om in deze tijden spaarzaam om te gaan met water.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 juni 2023 - 16:37