Het platform Fruitport West-Brabant heeft sinds kort een formele status: onlangs werd namelijk de Coöperatieve Vereniging Fruitport West-Brabant u.a. opgericht. Het doel van de vereniging is om een sterke gesprekpartner te worden voor regionale (semi-)overheden, om er zo toe bij te dragen dat het beleid beter aansluit bij en is afgestemd op de behoeften van de zachtfruitsector.

West-Brabant hoort tot de belangrijkste zachtfruitgebieden van Nederland. In de regio rondom Breda, Zundert en Rijsbergen worden veel aardbeien geteeld, maar ook andere soorten zachtfruit zijn volgens Peter Nouws vertegenwoordigd. Hij is de kersverse voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Fruitport West-Brabant u.a. “Het platform Fruitport West-Brabant is al een jaar of vijf, zes geleden opgericht”, vertelt hij. “Dit met het doel de sector in de regio een stem te geven aangaande zaken die te maken hebben met de zachtfruitsector. Hiertoe werd de afgelopen jaren al overlegd met diverse regionale overheden. Maar om een en ander verder vorm te geven, was een formele status nodig. Die is er nu, dankzij de oprichting van de vereniging.

De vereniging – die een bestuur en een ledenraad van telers kent – heeft in de eerste plaats als doel een nóg relevantere gesprekspartner te worden voor (semi-) overheden in West-Brabant. “We zijn nadrukkelijk geen belangenbehartiger en willen een NFO of ZLTO niet voor de voeten lopen”, geeft Nouws aan. “Ons doel is om gemeenten, waterschappen en andere regionale partijen te voeden met kennis over de zachtfruitsector. Dan gaat het niet alleen om aardbeien, maar ook om andere soorten zachtfruit. Wij als sector hebben immers de kennis in huis en die delen we graag met beleidsmakers. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als teeltondersteunende voorzieningen, biodiversiteit, energie, et cetera. Overheden en semioverheden hebben ook behoefte aan dergelijke praktijkkennis, zo merken we.”

Dit alles moet er volgens de voorzitter toe bijdragen dat het regionale en lokale beleid beter is afgestemd op de zachfruitpraktijk en de behoeften van de sector. “Je kunt beter aan de voorkant zorgen dat dit bij elkaar aansluit dan dat je achteraf moet corrigeren. Om die reden willen we de stem van onze sector laten horen in de regio.”

Inmiddels hebben ruim  twintig telers, adviseurs en toeleveranciers aangegeven zich aan te sluiten de vereniging. Zij zullen ook een financiële bijdrage leveren.

Meer informatie over de Coöperatieve Vereniging Fruitport West-Brabant u.a.? Neem contact op met Janny Trouw, via jannytrouw@gmail.com Een website en formeel mailadres volgen binnenkort. Fruitport West-Brabant is wel al te vinden op LinkedIn, Facebook en Instagram.

Foto: Het bestuur van de nieuwe vereniging (v.l.n.r.): Peter Nouws (voorzitter), Mark van Aert (aardbeienteler en penningmeester) en Ruud Matthijssen (secretaris).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 november 2023 - 16:30