Het ministerie van LNV voert, in samenwerking met onderzoeksbureaus Motivaction en Geelen Consultancy, een onderzoek uit onder boeren en tuinders over extreme weersomstandigheden. Deze vormen namelijk een steeds groter risico, ook voor bedrijven in de fruitteelt. Het ministerie wil graag weten wat u als ondernemer de belangrijkste risico’s vindt van extreme weersomstandigheden. Ziet u vooral belemmeringen of ook kansen voor uw bedrijf? Hoe wilt u geïnformeerd worden? En waar heeft u behoefte aan?

De resultaten van het onderzoek worden door LNV gebruikt voor beleid om beter te kunnen omgaan met extreme weersomstandigheden. Om onze stem als fruitsector te laten horen, is het dan ook belangrijk om mee te doen. U vindt de vragenlijst hier.

Het invullen kost een kleine 20 minuten en is mogelijk tot en met 5 november aanstaande.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 november 2023 - 16:25