Morgen, vrijdag 22 september, bespreken de Europese lidstaten het voorstel van de Europese Commissie om de Europese registratie van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Hiermee komt de commissie de landen die twijfelen over de verlenging tegemoet.

Bij gewasbeschermingsmiddelen waar de beoordeling van EFSA aantoont dat er geen serieuze zorgen zijn, wordt de registratie normaal gesproken met vijftien jaar verlengd. Na het overleg morgen zal meer bekend worden of er voldoende steun van de lidstaten is voor dit voorstel van de Europese Commissie. Drie weken later, op 13 oktober, staat de bijeenkomst gepland waarbij de lidstaten over dit – of mogelijk een aangepast voorstel – gaan stemmen.

Nederland heeft haar standpunt nog niet bekendgemaakt. De Tweede Kamer riep minister Adema van LNV begin september op om tegen de verlenging van glyfosaat te stemmen. De minister liet de Kamer deze week weten dat op 22 september nog geen besluitvorming plaatsvindt. Tegelijkertijd gaf hij aan dat hij de Tweede Kamer op korte termijn zal informeren op welke wijze hij invulling geef aan de aangenomen motie.

Op 4 oktober staat een rondetafelgesprek over glyfosaat gepland in de Kamer.  De boodschap van ons als NFO zal hier zijn dat, als de Tweede Kamer het belangrijk vindt dat ondernemers kunnen uitgaan van een betrouwbare overheid en politiek, zij hun eigen instituties en de door hen goedgekeurde procedures serieus moeten nemen. Dat kan alleen als ‘de politiek’ zich niet bemoeit met het al dan niet toelaten van specifieke middelen. Ofwel: wanneer het Ctgb en de EFSA een middel toelaten, mag dat niet meer tot discussie leiden in de Tweede Kamer.

Overigens wil de NFO- los van wetenschappelijke overwegingen en besluiten – haar ogen en oren niet sluiten voor het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van middelen. “De discussie daarover moet echt wel ordentelijk verlopen en niet worden bepaald door politiek opportunisme”, zegt NFO-voorzitter Ron Mulders.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 september 2023 - 16:45