Voor medewerkers in dienst van fruitteeltbedrijven die aangesloten zijn bij Colland, kan subsidie worden aangevraagd, indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school. De sectorcommissie Openteelten van Colland Arbeidsmarkt heeft recentelijk besloten om het subsidiepercentage te verhogen van 75 naar 85 procent.

De maximale vergoeding per werknemer per kalenderjaar is vastgesteld op € 1.800 euro. Dit nieuwe percentage geldt voor cursussen die vanaf 1 augustus 2019 zijn gestart.

Informatie over subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en over het digitaal indienen van een aanvraag vindt u via collandarbeidsmarkt.nl. Voor een compleet overzicht van cursusgroepen die gesubsidieerd worden, klikt u vervolgens op ‘Subsidieregelingen’ en vervolgens ‘subsidieregeling voor cursussen’.

Scholingsconsulente van de NFO Karin Rommens adviseert gratis en onafhankelijk welke cursusmogelijkheden er zijn voor uw medewerker. Zij is bereikbaar via (06) 22 94 40 37 of krommens@nfofruit.nl. Zij kan u ook informeren over het aanvragen van subsidie.

Dit bericht is geplaatst op maandag 19 augustus 2019 - 11:35