Het hoofdbestuur heeft stilgestaan bij de strategie voor het afsluiten van een nieuwe cao Open Teelten. Na een mislukt eerste overleg vond er afgelopen dinsdag een tweede overleg plaats, waarin de voorstellen van werkgevers en werknemers zijn toegelicht en bediscussieerd. Begin juli komt er een derde overleg.

Er is een werkgroep gevormd die een voorstel voor de nieuwe WW-premie in 2015 gaat voorbereiden. De insteek moet zijn dat er in 2015 niet meer premie wordt geïnd door de agrarische en groene sector dan de schadelast, die de agrarische en groene sector veroorzaken. Voor kortdurend werk zoals gelegenheidswerk waarin bijna geen beroep op de WW wordt gedaan, moet een oplossing komen waarbij de schadelast in overeenstemming met de premies moet zijn. Hier zijn waarschijnlijk verschillende stappen nodig om dit te bereiken. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 juni 2014 - 08:54