De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor niet-EU-burgers om in Europa te werken. Brussel ziet de personeelstekorten in veel landen oplopen. Daarnaast is er sprake van illegale migratie. De Europese Unie wil beide problemen te lijf gaan door meer mensen legaal naar Europa te laten komen. In eerste instantie wordt er gedacht aan mensen uit landen als Egypte, Tunesië en Marokko.

In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid tegen de Europese plannen te zijn. Men vindt dat er teveel misstanden zijn en dat er te weinig huisvesting is voor meer migratie. Ook wordt gewezen naar de mensen die nu in Nederland aan de kant staan. Zie Coalitie verdeeld over arbeidsmigratie | Nieuwsuur (nos.nl) en Kabinet tegen Europees plan om meer arbeidsmigranten uit Noord-Afrika te halen | NOS

De NFO heeft stevig aandacht gevraagd voor de problematiek op de fruitbedrijven wat arbeid betreft. Daarbij hebben we aangegeven dat we ons willen inzetten voor mensen ‘aan de kant’ voor jaarrond werk en dat we voor onze pieken direct werkfitte mensen nodig hebben. Hierbij hebben we de focus gelegd op mensen uit Oost- Europa. Deze inzet heeft nog niet tot het gewenst resultaat geleid in het politieke krachtenveld.

Uiteraard gaan we door met onze inzet. Hierbij geven we aan dat we goede huisvesting op de bedrijven beschikbaar hebben en goed voor de mensen zorgen. Gezien de huidige discussies in de politiek vrezen we dat het dit jaar erg moeilijk of zelfs onmogelijk gaat worden om mensen van buiten de EU met een tewerkstellingsvergunning te kunnen laten werken. Op dit moment mogen mensen uit Oekraïne onder voorwaarden wel in onze sector werken, maar tot nog toe zijn voor onze sector slechts zo’n 500 mensen aangemeld.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 mei 2022 - 16:54