Voor de sector Open Teelten, waaronder de fruitteelt, is per 1 juli 2023 geen verhoging van de feitelijke lonen afgesproken. Wel heeft de overheid met ingang van 1 juli 2023 het minimumloon verhoogd. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw van de cao Open Teelten onder het wettelijk minimumloon te liggen. Het gaat om de treden B0 (eerste en tweede half jaar), B1 en C0 (eerste en tweede half jaar).

Werkgevers zijn in dit geval verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. De looncijfers naar aanleiding van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juli 2023 - 16:28