Op 1 juli jongstleden ging de nieuwe pensioenwet in. Dit brengt veel vragen met zich mee, ook voor werkgevers. Om helderheid te scheppen over wat de nieuwe regels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de website pensioenduidelijkheid.nl gelanceerd.

Aan de basis van het huidige pensioenstelsel ligt de pensioenwet. In de afgelopen jaren was er veel kritiek op het huidige pensioenstelsel en zijn afspraken gemaakt om dit te veranderen. Om een nieuw pensioenstelsel mogelijk te maken, is per 1 juli een nieuwe pensioenwet ingevoerd. Deze wet zorgt voor een majeure verandering van het Nederlandse pensioenstelsel. In de wet staan de regels voor het nieuwe pensioenstelsel en regels hoe we overgaan van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe stelsel.
Om duidelijk te maken wat dit alles inhoudt is de nieuwe website gelanceerd, waar op een duidelijke en toegankelijke manier informatie wordt gegeven over de veranderingen.

Meer informatie pensioenfonds BPL

Op een speciale pagina van de website van BPL Pensioen staat wat er verandert en gelijk blijft én de planning van ons pensioenfonds voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling in een nieuw pensioensysteem. Meer informatie vindt u ook in dit eerdere NFO-nieuwsbericht.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 augustus 2023 - 16:25