Vorige week presenteerde de Europese Commissie de verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel grijpt hard in op de bedrijfsvoering in de fruitteelt met bindende reductiedoelstellingen, zonder daarbij bruikbare alternatieven te bieden. De voorgestelde aanpak is volgens de NFO eenzijdig en achterhaald. Eenzijdig, omdat de absolute reductie in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen centraal staat, terwijl het om vermindering van de milieu-impact zou moeten draaien. Achterhaald, omdat Nederland met de toekomstvisie gewasbescherming 2030 al een transitie naar weerbaarder teelten inzet. In de nieuwe Brusselse regels staan het voorschrijven van regels en de administratie centraal. Er wordt geen enkel perspectief geboden om te komen tot weerbare teeltsystemen en planten. Dit Europese voorstel draagt daarom niet bij aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw.

De Europese Commissie gaat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nog verder inperken. In 2030 moet het middelengebruik met 50 procent zijn gereduceerd. Verder wordt de inzet van chemische middelen nabij zogenoemde ‘gevoelige zones’ als natuurgebieden en bebouwing verder ingeperkt en komen er ook zwaardere verplichtingen rond digitale registratie. De Europese Commissie voorziet zelf al dat het voorstel een kostenverhogend effect zal hebben, aangezien teelten onder druk komen te staan en de administratieve last toeneemt.

Met de publicatie van de verordening door de Europese Commissie komen de plannen op de agenda van het Europees Parlement en de EU-ministerraden. Zij bepalen vervolgens hun eigen positie en onderhandelen op basis daarvan met de Europese Commissie over het voorstel. NFO zal samen met de andere sectoren haar positie onder de aandacht brengen bij de leden van het Europees Parlement, de betrokken ministers in Den Haag en richting de Tweede Kamer.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 juni 2022 - 17:00