Regelmatig lezen we in het nieuws dat Nederland de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water niet gaat halen en dat de verwachting is dat er steeds minder water beschikbaar zal zijn. Dit vraagt om actie. Daarom nodigen u van harte uit voor de Waterdag op donderdag 9 november! Deze dag wordt georganiseerd door de NFO, Proeftuin Randwijk, waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Tijdens deze dag op Proeftuin Randwijk zullen we, samen met experts van binnen en buiten de sector, innovatieve technologieën, duurzame praktijken en toekomstige trends in en rond het thema water aan de orde laten komen. Ook zullen diverse bedrijven en organisaties op de bedrijvenmarkt tonen welke innovatieve oplossingen zij de fruitsector te bieden hebben. Het belooft een dag vol inspiratie, netwerkmogelijkheden én boeiende gesprekken te worden.

Het programma

Tijdens de Waterdag kunt u diverse workshops volgen, rondom een brede range aan thema’s. We zetten ze kort voor u op een rij:

 • In gesprek met de NVWA over het beschermen van de waterkwaliteit – (José van Bijsterveldt-Gels, NVWA)
 • De waterkwaliteit in het werkgebied van waterschap De Stichtse Rijnlanden – (Niels Lenting, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
 • De meerwaarde van peilgestuurde drainage -(Nico van Kuilenburg en Martin Derksen, Gebr. Van Kessel sport en cultuurtechniek)
 • Innovatieve emissieloze toedieningstechnieken – (Marcel Wenneker, WUR)
 • Spuiten met de juiste instellingen- (Gijsbert Hakkert, CAF, of Christiaan van Os, Delphy)
 • De toekomst van spuittechniek – (Jaco Kole, Fedecom)
 • Hoe kun je het waterbufferend vermogen van de bodem beïnvloeden?- (adviseur van Agrifirm)

 

Verder zijn er lezingen over de thema’s:

 • Wat is een goede waterkwaliteit? –  (Michiel Wilhelm, Ingenieursbureau Tauw)
 • Uitdagingen waterbeschikbaarheid voor de fruitteelt in het rivierengebied – ( Coen van Dijk en Saskia Dubbeldam, Waterschap Rivierenland).
 • Nieuwe inzichten rond het effectief omgaan met irrigatie – (Willem Kalle, Fruitconsult)\

 

Aan het eind van deze dag weet u:

 • Waarom de Kaderrichtlijn Water nodig is.
 • Hoe het precies zit met de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water.
 • Hoe de NVWA haar toezichthoudende rol uitvoert.
 • Wat we als sector met behulp van innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het efficiënt gebruiken van water.
 • Welke innovatieve toepassingen er zijn om toe te passen op fruitteeltbedrijven.

Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelden

De dag start om 13.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Deelname is kosteloos. In verband met de catering en de deelname aan de workshops is het verzoek u wel even aan te melden via deze link.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 oktober 2023 - 16:28